Information about your Facebook page:

Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina

x
Unregistered Wallflux
 
Register your Wallflux now:


Read more about registration here
2324 likes


Recent posts:
13 (2 days ago)
26 ta' Lulju - SAN ĠWAKKIN U SANTA ANNA - il-ġenituri tal-Imqaddsa Verġni Marija.

 L-ismijiet ta’ dawn il-qaddisin ma nsibuhomx fil-Vanġeli awtentiċi iżda fil-Protoevangelju ta’ Ġakbu, ktieb apokrifu iżda influwenti ħafna, li nkiteb madwar is-sena 165. F’dan il-ktieb insibu li Anna (li bil-Lhudi tfisser Grazzja) u Ġwakkin (li bil-Lhudi jfisser Jaħweh qed jipprepara) it-tnejn kienu mdaħħlin fiż-żmien, imma ulied ma kellhomx.

 Għalhekk huma għamlu wegħda li jekk ikollhom tarbija joffruha lil Alla. Il-ġrajja
ta’ ġenituri anzjani li kellhom ulied fi xjuħithom insibuha diversi drabi fit-Testment il-Qadim, kif ukoll fit-Testment il-Ġdid fil-każ tat-twelid ta’ Ġwanni l-Battista.

 Dan ifisser l-indħil speċjali ta’ Alla fit-tnissil ta’ dik it-tarbija billi jkun irid minnha missjoni speċjali. U fil-każ tal-Madonna, it-tnissil tagħha kien verament wieħed speċjali, mhux biss għax kienet immakulata, imma wkoll għax minnha kellu jitwieled il-mixtieq Messija.

 Id-devozzjoni lejn Sant’ Anna hi qadima fil-Knisja. Fis-seklu sitta Ġustinjanu ddedika knisja lil S. Anna f’Kostantinopli. Il-qima lejn S. Ġwakkin bdiet il-Lvant madwar żewġ sekli wara.

 Il-fundatur tal-M.U.S.E.U.M., San Ġorġ Preca, kien devot ħafna ta’ Sant’ Anna, li ġenjalment kien iħobb isejħilha ‘n-nanna ta’ Ġesù’. Kien bil-pariritiegħu li l-knisja ta’ Wied il-Għajn, tiġi ddedikata lil din il-qaddisa omm il-Verġni Mbierka. Hu xerred id-devozzjoni lejha u kellu jmut proprju fil-festa tagħha, fis-26 ta’ Lulju 1962.

 Ġewwa l-Knisja taghna Ta' Giezu fir-Rabag ukoll insibu xbiehat ta' dawn iz-zewg qaddisin kbar fil-kappella illum ta-San Frangisk.

 Ġewwa l-gżira ta’ Għawdex insibu kappella ċkejkna bil-bajja tad-Dwejra li wkoll hi ddedikata lil Sant’ Anna.

Joe Azzopardi:

Hemm hafna mkatri ta qaddisin u tal kbir appostlu San Pietru ma hemmx wiehed (1 day ago)


JosephineRose Campbell:

Il-Pwales hemm kappella ddedikata lil D Anna u D Gwakkin. (1 day ago)


Joe Pearson:

Il-llum hija l-festa tan-nanniet kollha. (1 day ago)
42 (3 days ago)
SEHEM TAL-ARĊIKONFRATERNITÀ TA’ SAN ĠUŻEPP FIL-FESTA TITULARI TA’ SAN ĠUŻEPP TAL-QALA - GĦAWDEX

L-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp giet mistiedna sabiex nhar is-Sibt 5 ta’ Awwissu 2017 tieħu sehem fit-Translazzjoni u fiċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa ta’ Lejlet il-Festa ta’ San Ġużepp ġewwa l-Qala, Għawdex. Din iċ-ċelebrazzjoni se tiġi mmexxija mir-Rev. Gwardjan Patri Martin Coleiro O.F.M., Direttur Spiritwali tal-istess Arċikonfraternità, fis-7.00 p.m.

Għalhekk l-Arċikonfraternità qed tagħmel sejħa lill-Fratelli tagħha biex jieħdu sehem f’din iċ-ċelebrazzjoni. Għal dan il-għan dak in-nhar se torganizza trasport għal dawk il-Fratelli li jixtiequ jieħdu sehem. Tluq minn fejn ir-Roman Villa fl-4.00 p.m. biex naqbdu l-vapur tal-5.15 p.m. u niġu lura Malta mal-vapur tal-9.45 p.m. Il-Fratelli li jridu jibbukkjaw it-trasport għandhom javviċinaw lis-Sur Joe Pearson sa nhar il-Ħadd 30 ta’ Lulju.

#Festa #SanGuzepp #Qala #Ghawdex

Joanie Galea:

Gmiel (3 days ago)
1 (5 days ago)