Information about your Facebook page:

Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp Rabat tal-Imdina

x
Unregistered Wallflux
 
Register your Wallflux now:


Read more about registration here
2323 likes


Recent posts:
1 (1 day ago)51 (4 days ago)
Illum huwa l-Erbgha u jahbat id-19 huwa fatt mgharuf li l-insara dejjem irrikorrew ghand Guzeppi f'dan il-jum jinqalghu grazzji specjali.

San Guzepp ta' qalbek safja itlob ghalina.

Gesu' Marija u Guzeppi kunu l-ferh u l-hena ta' hajti kollha.

Allan Callus:

Amen (4 days ago)


Charmaine Spiteri:

Amen (4 days ago)
28 (2 weeks ago)
Nifirhu ma' Patri Ramon Farrugia OFM nhar il-Hadd 9 ta' Lulju 2017

Adrian Zahra:

Awguri għażiż Fr. Ramon Farrugia Ofm (2 weeks ago)


Antoinette Fava:

Awguri (2 weeks ago)


Marco Schembri:

awguri (2 weeks ago)